Consultare publică - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU), document strategic care constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform regulamentului UE nr. 1301/2013 se menţionează că Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane şi cele rurale.

În acest context, se supune procedurii de consultare publică varianta actuală a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova, ce poate fi completată, modificată, îmbunătăţită conform recomandărilor primite în perioada 22 iunie 2017 – 03 august 2017.

Propuneri, sugestii sau opinii pot fi trimise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul: 0251.412.508

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova poate fi consultată la link-ul: SIDU Craiova