Anunț selecție parteneri – Proiect POCU Axa Prioritară  6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Craiova,  în calitate de Solicitant anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii şi implementării unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Umane (POCU), Axa Prioritară (AP) 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.

Anunt selectie

Formulare