Achizitie servicii formare profesionala nivel 2 – Proiect POCU 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 12.11.2018, ora 16:30, oferta financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice.De asemenea, oferta va fi transmisa si pe email la : zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Anunt si caiet sarcini Formare profesionala nivel 2