Achizitie biciclete – Proiect POCU 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 25.03.2021, oferta financiară pentru furnizarea de produse -biciclete,  conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertantii vor transmite oferta financiara inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

 

Anunt biciclete