Achizitie Lot 1 – LAPTOP si Lot 2 - PACHET LICENTE

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 08.04.2021, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertantii vor transmite oferta financiara inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

 

Anunt si caiet de sarcini