Achiziţie Studiu Oportunitate Sistem de Transport Metropolitan

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesați să încarce în catalogul electronic SEAP oferta pentru serviciile propuse în documentația anexată prezentului anunț.

Data limită pentru efectuarea achiziţiei este 09.04.2021.

După încărcarea ofertei în catalogul electronic SEAP, autoritatea contractantă roagă operatorii economici să notifice suplimentar şi la adresa de email: zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Anunţ achiziţie

Caiet de sarcini