Achizitie biciclete proiect POCU Scoala noastra, scoala comunitatii

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 17.05.2021, ora 16:30, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertantii vor transmite oferta financiara inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

 

Anunt si caiet de sarcini

Prelungire termen depunere oferte