Achiziţie de biciclete - Proiect 107083

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Educaţia-şansa viitorului tău!”, cod POCU/74/6/18/107083, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP, până la data de 14.10.2021, ora 16:30, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificațiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertanții vor transmite oferta financiară inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Link descărcare Anunţ

Link descărcare Referat de necesitate

Link descărcare Caiet de sarcini