Anunţ achiziţie Servicii actualizare PAED şi adăugarea componentei de climă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesați să încarce în catalogul electronic SICAP oferta pentru serviciile propuse în documentația anexată prezentului anunț.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 26.11.2021.

După încărcarea ofertei în catalogul electronic SICAP, autoritatea contractantă roagă operatorii economici să notifice suplimentar şi la adresa de email: zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Anunţ achiziţie

Caiet de sarcini PAEDC