Consultare publică - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU), document strategic care constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform regulamentului UE nr. 1301/2013 se menţionează că Fondul European pentru

«Citeşte mai mult»

Planul de acţiune pentru energie durabilă - 2017

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe termen mediu

«Citeşte mai mult»